LaikaRats
© Laika Rats 2017
Sestdienu rītos no 11:00-13:00, Rūpniecības iela 16, k2, Rīga, LV-1010 Mūsdienu   straujajā   un   bieži   vien   arī   neveselīgajā   dzīves   ritmā   bērna   ķermenī   uzkrātajai   spriedzei   un   nobloķētajai   enerģijai   ir   grūti   atbrīvoties.   Ja   emociju spriedze   ir   tik   liela,   ka   vārdos   izteikt   nav   iespējams,   rodas   uzvedības   traucējumi,   saskarsmes   grūtības   ar   vienaudžiem   un   pieaugušajiem,   kā   arī   problēmas mācībās.   Protams,   pārmaiņas   bērna   uzvedībā   vecākus   uztrauc,   tomēr   šādos   gadījumos   daudz   svarīgāk   ir   nevis   uzspiest   it   kā   par   pareizāko   uzskatīto   uzvedību,   bet gan ieklausīties savā atvasē, kuras uzvedība, ļoti iespējams, ir veids, kā paust sevī mītošās emocijas. Bioenerģētiskā   vingrošana   ir   psihodinamiskās   psihoterapijas   veids,   kas   apvieno   fiziskās   aktivitātes   ar   prātu   un   ķermeni,   lai   palīdzētu   atrisināt   emocionālās problēmas,   noņemt   enerģētiskos   blokus   un   apzināt   bērna   iekšējo   potenciālu.   Viens   no   bioenerģētiskās   vingrošanas   pamatelementiem   ir   elpošana   tehnika,   pateicoties   kurai   notiek   aktīva   skābekļa   pieplūdums      centrālajai   nervu   sistēmai.   Līdz   ar   to   bērnam   tiek   veicināta   domāšana,   uzlabojas   sekmes   mācībās   un veidojas pozitīvas emocijas attiecībā pret sevi un citiem. Bērnam   problēmas   fiziskajā   ķermenī   visbiežāk   rodas   no   ilgstošas   sēdēšanas   gan   skolā,   gan   ārpus   tās,   kā   mazkustīga   dzīvesveida   sekas,   kā   arī   reizēm   tieši   pretēji –   pārslodzes   dēļ   skolā   un   ārpusklases   nodarbībās.   Bioenerģētiskā   vingrošana   ir   noderīga   ne   tikai   bērna   garīgajai   veselībai   un   labam   garastāvoklim,   bet   arī,   lai harmoniski attīstītos visas muskuļu grupas, kustību koordinācija un stāja. Nodarbību programma ir adaptēta bērniem un ietver sevī: vingrinājumus, kas vērsti uz locītavu lokanības un kustīguma palielināšanu; vingrinājumus, kas vērsti uz koordinācijas attīstību; vingrinājumus, kas attīsta pareizu stāju; ritma sajūtas veidošanu; disciplīnu; pozitīvo emociju un rakstura īpašību attīstīšanu; komunikācijas spējas attīstīšanu; atbrīvošanos no ikdienā uzkrātās spriedzes un neapmierinātības. Bioenerģētsikas   vingrošanas   nodarbību   īpašība,   kurai   pirmām   kārtām   jāpievērš   uzmanība   –   traumbīstamības   izslēgšana,   jo   bērnu   vingrošanas   programma neparedz sarežģītus elementus un paņēmienus, kurus izpildot var traumēties. Nodarbības   notiek   nelielās   grupās,   ne   vairāk   kā   6   bērni   vecumā   no   7-12   gadiem,   tādā   veidā   nodrošinot,   ka   katram   no   bērniem   ir   individuāla   pieeja.   Nodarbības vada bioenerģētiskās vingrošanas trenere Lāsma Guļkeviča. Nodarbības cena 15 eiro. Vietu skaits ierobežots. Apmeklējums, iepriekš piesakoties pa tel. 26215338 vai e-pastu i laikaratsnodarbibas@gmail.com Iespējams pieteikties arī uz individuālajām nodarbībām. Individuālās nodarbības cena 30 eiro (1,5 h).

Atraktīvie bērnu rīti