LaikaRats
© Laika Rats 2017
      Mūsu   dzīvesvieta   ir   vieta,   kur   mums   ir   jājūtas   komfortabli,   drošiem   un   aizsargātiem.   Ikviens   no   mums   vēlas   mājas,   kur   varam   atpūsties,   uzņemt   spēkus,   justies omulīgi   un   harmonijā   ar   sevi   un   citiem   ģimenes   locekļiem.   Ja   savās   mājās   jūties   nekomfortabli,   nomākts   vai   bez   zināma   iemesla   satraukts,   daudz   slimo,   tas   var norādīt,   ka   telpa,   kurā   tu   uzturies   satur   nelabvēlīgu   enerģiju.   Šī   enerģija   galvenokārt   rodas   no   mājvietas   pašreizējiem   vai   tagadējiem   iemītniekiem,   kā   arī ciemiņiem,   kaimiņiem   un   apkārtējās   vides. Viss   mums   apkārt   ir   enerģija.   Labs   un   slikts   garastāvoklis,   atkarības,   vīrusi,   izteiktie   vārdi,   domas   un   sajūtas   rada   mūs aptverošo   enerģiju.   Kristāla   dziedošās   piramīdas   seansa   mērķis   ir   panākt   pozitīvu   enerģijas   plūsmu   mājā,   kas   rada   harmoniju   un   dod   labumu   cilvēkiem   un mājdzīvniekiem, kuri tajā dzīvo. Pēc seansa uzreiz sajutīsiet mieru, prieku, atbrīvotības sajūtu un balansu. Kam ir piemērots kristāla dziedošās piramīdas seanss. Dzīvesvietas   attīrīšana.   Stress,   ilgstoša   slimošana,   spēku   izsīkums,   naudas   problēmas,   strīdi   ģimenes   locekļu   starpā   un   dažāda   veida   atkarības   bieži   vien tiek   izraisīti   mājvietā   esošās   negatīvās   enerģijas   dēļ.   Dziedošās   piramīdas   seansa   laikā   tiks   attīrītas   visas   mājvietas   telpas   no   negatīvās   enerģijas,   konstatētas   un novērstas nelabvēlīgās vietas, kā arī uzlikta aizsardzība no apkārtējās vides un cilvēkiem. Nesen   iegādājies   īpašumu?   Enerģijas   no   iepriekšējiem   dzīvesvietas   iemītniekiem   saglabājas   arī   pēc   viņu   aiziešanas.   Negatīvas   enerģijas   var   būt   strīdu, dusmu,   slimību,   depresiju   izraisītas   un   iespaido   arī   jaunos   iemītniekus.   Pat   tikko   uzceltās   mājās,   kurā   vēl   neviens   nav   dzīvojis,   var   būt   negatīva   enerģija. Visbiežāk   šī   nelabvēlīgā   ietekme   nāk   no   kaimiņiem,   zemes,   uz   kuras   tā   ir   celta   vēsturiskajiem   notikumiem,   celtniekiem,   mākleriem   un   citiem   ārējiem   faktoriem. Kā arī citos gadījumos pats dzīvesvietas plānojums var sevī ietvert enerģētiskos blokus, kuri traucē radīt harmonisku vidi un attiecības ģimenē. Vēlies   pārdot   īpašumu?   Ja   ilgstoši   centies   pārdot   īpašumu,   bet   nespēj   piesaistīt   pircēju   uzmanību   vai   darījums   nesaprotamu   iemeslu   dēļ   neizdodas,   tad pie   vainas   bieži   vien   ir   īpašuma   negatīvā   enerģija,   kura   atbaida   pircējus.   Īpašuma   attīrīšana   ar   dziedošo   piramīdu   atbrīvos   to   no   negatīvās   enerģijas   un   piesaistīs „īstos” pircējus. Biznesa   telpu   attīrīšana.   Ja   bez   redzama   iemesla   neveicas   biznesā,   zūd   klienti,   notiek   zādzības,   ir   konflikti   kolēģu   starpā,   tad,   galvenokārt,   tas   ir   saistīts ar   negatīvu   enerģiju   biznesa   telpās   vai   apkārtējo   uzliktu   noskaudumu.   Kristāla   dziedošā   piramīda   lieliski   iedarbojas,   lai   veicinātu   biznesa   izaugsmi,   labklājību   un harmonisku darba vidi. Telpu attīrīšana ar dziedošo piramīdu rada harmoniju, tīrību enerģētiskā līmenī, mieru un aizsardzību. Attīrot savu īpašumu, jūs attīrāt arī savu dzīvi. Telpu   enerģētiskā   attīrīšana   ar   dziedošo   kristāla   piramīdu   tiek   veikta   sertificētas   dziednieces   un   ekstrasenses   Beatas   Sproģes-Kozlovskas   un   Kristālu   terapijas kouča Indu vadībā. Pakalpojums pieejams tikai, iepriekš piesakoties, pa tel. 26158841 vai e-pastu laikaratsnodarbibas@gmail.com . Telefons informācijai-26158841 vai 26215338.

Telpu enerģētiskā attīrīšana ar dziedošo kristāla piramīdu